Lyrics: Ramesh Dhital
Composition: Nati Kaji
Original Singer: Premdhoj Pradhan
In Paleti: Premdhoj Pradhan

देउरालीमा बतास चल्यो

देउरालीमा बतास चल्यो
बतास चल्यो बतास चल्यो

बाँझको पात हल्लाऊँदै
छहरालाई गिज्याऊँदै
उकालीको बादलुलाई
उडाऊँदै जिल्याऊँदै
रुँदाधरी पाखो खुल्यो

सौन्दर्य र एकान्तको
दुई धारा देउरालीमा
सप्तरंगी चिमल फूलको
ओठ चुम्दै नौडालीमा
भौतारिदैं हुस्सु डुल्यो

घारी घारी जिस्की पस्दै,
डाली डाली बस्दै बस्दै
कैलेकाहीँ थाके जस्तै
संगित र सुगन्धको सुइँको पाएँ
माते जस्तै यतै कतै फूलमा भुल्यो