Lyrics: Hari Bhakta Katuwal
Composition: Mani Kamal Chettri
Original Singer: Aruna Lama
In Paleti: Mani Kamal Chettri

हाँगा हाँगा वनभरि

हाँगा हाँगा वनभरि चैत फुलेछ
थाहा नपाई मनभित्र बैंस फुलेछ

कता कता कसैलाई भेटे भेटे झैँ
सङ्लो पानी पिई तिर्खा मेटे मेटे झैँ
को हो को हो दुई आँखामा आई डुलेछ
थाहा नपाई मनभित्र प्रीत फुलेछ

एक जोडी आँखा सधैँ हाँसू हाँसू झैँ
एउटा माला फूल टिपी गाँसू गाँसू झैँ
कसो कसो बिहानीको नीद खुलेछ
थाहा नपाई मनभित्र प्रीत फुलेछ