Lyrics: Rami Shrestha
Composition: Anil Shahi
Original Singer: Sangeeta Pradhan
In Paleti: Sangeeta Pradhan

हजारौं ऋतुसँगै

हजारौं ऋतुसँगै बदलिन पाऊँ
तिम्रो मायामा दुई दिनको के कुरा
सारा आँसु रित्याउन तयार छु

तिम्रो मायामा दुई दिनको के कुरा
सारा जीवन बिताउन तयार छु
तिमीले चाहे बाँच्नु मात्र के कुरा
मृत्यु पनि अँगाल्न तयार छु