Original Singer : Kumar Subba
In Paleti: Kumar Subba
Composition: Karma Yonjan
Lyrics: Man Bahadur Mukhiya

हे फूल चुंडेर

हे फूल चुंडेर लाने हो
यहाँ माली रोएको देख्यौ कि
खुसी मिलन मनाउने हो
यहाँ बिछोड भएको देख्यौ कि

माइतिघर, साथीसँगी
सबैलाई सम्झी
दोली चढ्दा दुलही रुन्छे
घुम्तोभित्र लुकी

पंक्षि सबै उडेपचि
गुंड रित्तै हुन्छ
यो माटोलाई छोडि गए
देउराली रुन्छ