Original Singer: Kamalaa Shrestha
In Paleti: Ganesh Rasik
Lyrics: Basu Shashi
Music: Ganesh Rashik

म संग एउटा

मसंग एउटा
तारा छ मायाको
यसलाई एउटा आकाश देउ
मसंग एउटा डुंगा छ हृदयको
यसलाई एउटा सागर देउ
मसंग एउटा
तारा छ मायाको

त्यो तारा पूल्ने छ तिम्रो वोंठमा
मुस्कान फूल बनेर
त्यो तारा खेल्ने छ तिम्रो काखमा
मुटुको राम्रो खेलौना बनेर

त्यो डुंगा पुर्याउंछ तिमीलाई
तिमीले देखेको सपनासम्म
त्यो डुंगाले लैजान्छ तिमीलाई
तिमीले गरेको कल्पनासम्म