Lyrics: Madhav Prasad Ghimire
Composition: Nati Kaji
Original Singer: Tara Devi
In Paleti Meena Niraula

फूलको थुंगा

फूलको थुंगा बहेर गयो
गंगाको पानीमा
कहिले भेट होला है दाजै
यो जिन्दगानीमा

झरीको पछी झुल्केको घाममा
निर झर्यो पहाडको
भर्खर प्रिती गांसेको बेला
पिर पर्यो बिछोडको
कहिले भेट होला है दाजै
यो जिन्दगानीमा

नहांसु भने सखी लाई पिर
मै हांसु कसरी
रोउंला राती भनेर अांसु
मै सांचु कसरी
कहिले भेट होला है दाजै
यो जिन्दगानीमा