Lyrics: Chandra Mati Laxam
Composition: Ashok Rai
Original Singer: Ashok Rai
In Paleti: Ashok Rai

फूलको प्रीत

फूलको प्रीत नदेऊ मलाई
लैजाऊ कतै सँगाल
मेरो जीवन बिरानो यहाँ
लैजाऊ कतै सँगाल
फूलको प्रीत नदेऊ मलाई

तारा त्यहाँ अनमोल छ
यौवन मेरो बिमोल छ यो
पातमा अल्झेको आँसु मलाई देऊ
फूलको प्रीत नदेऊ मलाई

मुस्कान तिम्रो तिम्रै हो
मुस्कान अधर मेरो यो
जूनमा रोएको रात त्यो मलाई देऊ
फूलको प्रीत नदेऊ