Original Singer: Dawa Gyalmo
In Paleti: Dawa Gyalmo
Lyrics: Kiran Thakuri
Composition: Basanta Chhetri

शहर भित्र केको हल्ला

शहर भित्र केको हल्ला
मेरो मायालु आउने बेलामा
पाउने छैन अंध्यारो खोस्न
सपनिमा आउने बेलामा

अंध्यारो भित्र म पस्छु, म भित्र उ
मसंगै हांसी बस्छ सपनिमा उ

शहर भित्र केको हल्ला
मेरो मायालु आउने बेलामा
पाउने छैन अंध्यारो खोस्न
सपनिमा आउने बेलामा

मभित्र मुटु चल्छ, मुटुभित्र उ
मेरै नजिक आइ बस्छ मेरै गीतको सुर

शहर भित्र केको हल्ला
मेरो मायालु आउने बेलामा
पाउने छैन अंध्यारो खोस्न
सपनिमा आउने बेलामा