Lyrics: Rajendra Thapa
Composition: Natikaji
Original Singer: Phatteman Rajbhandari
In Paleti: Phatteman Rajbhandari

तिम्रो एक एक दु:ख

तिम्रो एक एक दु:ख मैले
नजिकबाट देखेको छु
आँखा त आफ्नै
तर आँसु तिम्रो रोएको छु

कति कति तीखा सुइराहरु छन्
कति कति विषका काँडाहरु छन्
तिम्रा सारा सारा मन थिच्ने
कति पहाड कति डाँडाहरु छन्

तिमीले पाएका चोटहरु
फुटे आँसुका फोहरा बनेर
तलाउभरि पनि आँसु देख्छु
डर लाग्छ डुबी मर्लिउ भनेर