आजसम्म जसरी - Kumar Subba

आजसम्म जसरी play

  आजसम्म जसरी बाँचेर आएँ
  त्यसरी रहेका दिन काट्न सक्छु
  नदेऊ कोमल हातहरूको सहारा
  मेरो भार आफै म थाम्न सक्छु

  आँधी बतासमा म सास फेर्छु
  निदाएका केही क्षण जो सुकैलाई हेर्छु
  गएर कुनै फूल तिमी चाटिदेउ
  म आफ्नै मुटुका घाउहरू चाट्छु
  आजसम्म जसरी बाँचेर आएँ

  बिश्वासहरुको लास बनाइ
  अझै बाँचेको छु कुन्नि के को आशमा
  गइ तिम्रो यौवन अरुलाई चढाऊ
  अब प्यार किन्छु म कोठाकोठामा
  आजसम्म जसरी बाँचेर आएँ


  Aajasamma jasari banchera aae
  Tyasari raheko din katna sakchhu
  Nadeoo komal hatharuko sahara
  Mero bhar aaphai ma thamna sakchhu

  Aandhi batasma ma sas pherchhu
  Nidaeka kehi kshan jo sukailai herchhu
  Gaera kunai phool timi chatideu
  Ma aaphnai mutuka ghauharu chatchhu
  Aajasamma

  Bishwasharuko las banai
  Ajhai bancheko chhu kunni ke ko aashama
  Gai timro yauwana arulai chadhaoo
  Aba pyar kinchhu ma kothakothama
  Aajasamma

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications