बनेको छ पहराले - Kumar Subba

बनेको छ पहराले play

  बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
  बगेको छ छहरा रगतमा मेरो,
  पखेरुमा जन्मे,
  टाकुरामा खेल्ने,
  म झुक्दै नझुक्ने पहाडको छोरो।

  खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न,
  मागेको धोतिले मेरो लाज छोपिन्न।
  घोटिएर हात-पाउ झरिजाउन औला,
  तर कोई अगाडि मेरो हात जोडिन्न, यी हात जोडिन्न।
  बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
  बगेको छ छहरा रगतमा मेरो
  पखेरुमा जन्मे,
  टाकुरामा खेल्ने,
  म झुक्दै नझुक्ने पहाडको छोरो।

  म आगो सहन्छु, अन्याय सहन्न,
  म तृष्णा सहन्छु, तिरस्कार सहन्न।
  मेरो सिर उडाउ, बरु त्यो सहन्छु,
  तर सिर परायाले टेके सहन्न, म टेके सहन्न।
  बनेको छ पहराले यो छाती मेरो,
  बगेको छ छहरा रगतमा मेरो
  पखेरुमा जन्मे,
  टाकुरामा खेल्ने,
  म झुक्दै नझुक्ने पहाडको छोरो।


  Baneko chha paharale yo chhati mero,
  Bageko chha chhahara ragatma mero,
  Pakheruma janme,
  Takurama khelne,
  Ma jhukdai najhukne pahadko chhoro

  Khoseko rotile mero pet bharinna,
  Mageko dhotile mero laj chhopinna.
  Ghotiera hata-pat jharijauna aula,
  Tara koi agadi yi hat jodinna.
  Baneko chha paharale yo chhati mero,
  Bageko chha chhahara ragatma mero
  Pakheruma janme,
  Takurama khelne,
  Ma jhukdai najhukne nepalko chhoro
  Ma aago sahanchhu, anyaya sahanna,
  Ma trishna sahanchhu, tirashkar sahanna.
  Mero sir udau, baru tyo sahanchhu,
  Tara koi parayale teke sahanna.
  Baneko chha paharale yo chhati mero,
  Bageko chha chhahara ragatma mero
  Pakheruma janme,
  Takurama khelne,
  Ma jhukdai najhukne pahadko chhoro

  My heart it is made of rock
  In my blood runs a waterfall
  Born in the hills playing in its peaks
  I never bow this son of a mountain

  A looted roti won’t fill my belly
  A begged Dhoti cannot hide my dignity
  Let my working hands and feet lose its fingers
  But my palms never clasp in front of anyone
  By palms will never clasp

  I tolerate fire but not injustice
  I tolerate thirst of passion but not disrespect
  Severe my head that I will tolerate
  But I will not tolerate if an outsider Tramples over this head
  Now I won’t if it is ever trampled

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications