Oh Tenjing - Aavaas
ओ तेञ्जीङ् - आभास

गायक: आभास
सङ्गीत: आभास
Lyrics
Nepali
Transliterated

ओ तेन्जिङ !
मैले यो प्रेमको पहाड कहिले नाघ्ने होला ?

जति चड्दैजान्छु पहाड अग्लिदै जान्छ
बिसाउँन खोज्छु सूर्जे भाग्दै–भाग्दै जान्छ
प्रिय–सपनाको विहान कसलाई माग्ने होला ?
ओ तेन्जिङ !
मैले यो प्रेमको पहाड कहिले नाघ्ने होला ?

मेरो उचाईभित्र आकाशको सत्य छैन
प्रेम जस्तै अमर रहने मलाई अधिकार छैन
प्रिय–विपनाको गुहार कसरी माग्ने होला ?
ओ तेन्जिङ !
मैले यो प्रेमको पहाड कहिले नाघ्ने होला ?