सोच्छु म - Suman Thapa

  एक्लो हुँदा सोच्छु म, कोही साथ होस्
  भीडमा हुँदा सोच्छु म, एकान्त होस्
  दिनमा सोच्छु म, रात होस्
  तर किन यहाँ मैले सोचेको हुँदैन ?
  तर किन मेरो सोचाइले तिम्रो मन छुदैन ?
  सोच्छु म यस्तो सोच्छु !

  सोच्छु म यो संसार सानो खोर हो
  यही खोरमा म गिनीपिग यताउता गरिरहेछु
  सोच्छु म यो संसार केवल भ्रम हो
  म आफैँ यो संसारको रचना गरिरहेछु
  सोच्छु म केवल बाँच्नलाई सम्झनामा
  तिमीबिना मरिरहेछु

  सोच्छु म यस्तो सोच्छु !
  सायद तिमी मेरो साथ भएको भए, यस्तो सोच्दिनथेँ
  सायद तिम्रो साथ पाएको भए, म सोच्दैसोच्दिनथेँ
  सोच्छु म यस्तो सोच्छु !


  Eklo hudaa sochchhu ma, kohi saath hos
  Bhidma hunda sochchhu ma, ekanta hos
  Dinma sochchhu ma, raat hos
  Tara kina yaha maile socheko hundaina ?
  Tara kina mero sochaile timro mana chhudaina ?
  Sochchhu ma yasto sochchhu !

  Sochchhu ma yo sansar sano khor ho
  Yahi khorma ma ginipig yata-uta garirahechhu
  Sochchhu ma yo sansar kewal bhram ho
  Ma aaphai yo sansarko rachana garirahechhu
  Sochchhu ma kewal banchnalai samjhanama
  Timibina marirahechhu

  Sochchhu ma yasto sochchhu !
  Sayad timi mero sath bhaeko bhae, yasto sochdinathe
  Sayad timro sath paeko bhae, ma sochdaisochdinathe
  Sochchhu ma yasto sochchhu !

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications