तुइन समाई - Suman Thapa

तुइन समाई play

  तुइन समाई गइझौंला
  तरे संसार घुमीआम्ला
  झरे माछा भइझौंला

  सरकारलाई भेटनु पर्ने
  जडिबुटी बेच्नु पर्ने
  कस्तो होला शहर भन्या
  मनको खुल्दुल मेट्नुपर्ने
  मुखियालाई अघि लाम्ला
  विदाईको गीत गाम्ला
  तरे संसार घुमीआम्ला
  झरे माछा भइझौंला

  हंसराज फुल्यो भने
  खोला तर्‍यो सम्झिनु है
  काँसको फूल सुक्यो भने
  लडिमर्‍यो भन्दिनु है
  कुनै जुनी चरा हम्ला
  कहाँ कहाँ कावा खाम्ला
  तरे संसार घुमीआम्ला
  झरे माछा भइझौंला


  Tuin samai gaijhaunla
  Tare sansar ghumiaamla
  Jhare machha bhaijhaunla

  Sarakarlai bhetnu parne
  Jadibuti bechnu parne
  Kasto hola shahar bhanya
  Manko khuldul metnuparne
  Mukhiyalai aghi lamla
  Vidaiko geet gamla
  Tare sansar ghumiaamla
  Jhare maachhaa bhaijhaunla

  Hansaraj phulyo bhane
  Khola tar‍yo samjhinu hai
  Kansako phool sukyo bhane
  Ladimar‍yo bhandinu hai
  Kunai juni chara hamla
  Kaha kaha kawa khamla
  Tare sansar ghumiaamla
  Jhare machha bhaijhaunla

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications