यति ठूलो शहरमा - Daisy Baraili

यति ठूलो शहरमा play

  यति ठूलो शहरमा पनि एक जुनिको आभास छैन
  सबैसित प्रेमको त्रीसना छ, चोखो एउटा विश्वास छैन
  भिडै-भिड छ खुसिहरुको, बातै-बात छ प्रितिहरुको
  जीवन एकपल बिरान छैन, भरपर्दो इमान छैन
  जीवन एकपल बिरान छैन, भरपर्दो इमान छैन
  यति ठूलो शहरमा पनि एक जुनिको आभास छैन

  हेर यहाँ यी हातहरुलाई, जता-ततै कोरी भागेको छ
  काबु छु म त फेरि ठेस खान्न, जीवन दिन्छु भन्नेहरु बैंस नै खोसी भागेको छ
  यति ठूलो शहरमा पनि एक जुनिको आभास छैन

  हेर मेरा यी ओथहरुलै, बगर जस्तै सबै सुकेको छ
  काबु छु म त फेरि ठेस खान्न, विस्वाश दिन्छु भन्नेहरुले मुटु नै कुल्चि भागेको छ

  यति ठूलो शहरमा पनि एक जुनिको आभास छैन
  सबैसित प्रेमको त्रीसना छ, चोखो एउटा विश्वास छैन
  भिडै-भिड छ खुसिहरुको, बातै-बात छ प्रितिहरुको
  जीवन एकपल बिरान छैन, भरपर्दो इमान छैन


  Yati thulo saharma pani ek juniko aabhas chhaina
  Sabai sita premko trisana chha, chokho euta vishwas chhaina
  Bhidai-bhida chha khusiharu ko, batai-baat chha pritiharu ko
  Jeevan ekapal biraan chhaina, bharapardo imana chhaina
  Jiwan ekapal biraan chhaina, bharapardo imana chhaina
  Yati thulo saharmaa pani eka juniko aabhas chhaina

  Hera yaha yi haat harulai, jata-tatai kori bhageko chha
  Kabu chhu ma ta pheri thes khanna, jeevan dinchhu bhanneharu bainsa nai khosi bhaageko chha
  Yeti thulo saahar maa pani eka juniko aabhas chhaina

  Hera mera yi otha harulai, bagar jastai sabai sukeko chha
  Kabu chhu ma ta pheri thes khanna, viswash dinchhu bhanneharule mutu nai kulchi bhageko chha

  Yati thulo saharmaa pani ek juniko aabhas chhaina
  Sabaisita premko trisana chha, chokho euta vishwas chhaina
  Bhidai-bhida chha khusiharuko, batai-bat chha pritiharuko
  Jiwana ekapal biraan chhaina, bharapardo imaan chhaina

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications