Karma Yonjan

कर्म योञ्जन

Karma Yonjan
  मेरो सानो मुरलीमा - Kumar Subba
  youtube सारा तारा - Kumar Subba
  youtube ढुङ्गा भन्दा कठाेर रैछ तिम्राे मुटु - Kumar Subba
  youtube एउटा टुक्रा बादल - Kumar Subba
  youtube सम्हाल पछ्यौरी - Kumar Subba
  youtube हे फूल चुँडेर - Kumar Subba
  youtube एउटा खुल्ला किताब - Daisy Baraili
  youtube सम्झेर बुझेर - Suraj Kumar Thapa, Angela Singh Shrestha
  चमेली भै लिलीको यहाँ - Kumar Subba
  youtube जलेर खरानी भई जान्छ - Pema Lama
  youtube सावन फर्की - Meena Niraula
  youtube देउरालीका ठिटी हो - Meena Niraula, Suraj Kumar Thapa, Angela Singh Shrestha, Balaram Samal
  youtube मेरो सानो मुरलीमा - Meena Niraula
  youtube सारङ्गीको तारले मेरो - Durga Kharel
  youtube फूललाई सोधेँ - Angela Singh Shrestha
  youtube तिम्रो जस्तो मुटु - Suraj Kumar Thapa
  थिएन मेरो - Angela Singh Shrestha
  youtube सारा तारा - Suraj Kumar Thapa
  youtube तिमीले पनि खेलाउने - Angela Singh Shrestha
  youtube सारङ्गीको तारले मेरो - Angela Singh Shrestha
  youtube सम्हाल पछ्यौरी त्यो - Suraj Kumar Thapa
  youtube एउटा खुल्ला किताब - Meena Niraula
  youtube कति बुझाऊँ - Balaram Samal
  सम्झिरहन्छु हर रात - Meena Niraula
  चमेली भई - Balaram Samal
  youtube हे फूल - Balaram Samal
  youtube जलेर खरानी भई जान्छ - Meena Niraula, Balaram Samal
  youtube एउटा टुक्रा बादल - Suraj Kumar Thapa
  रात पर्दा - Balaram Samal
  तिमीले पनि खेलाउने - Daisy Baraili
  youtube सारङ्गीको तारले मेरो - Kumar Subba
  youtube कति बुझाऊँ - Kumar Subba
  एउटा खुल्ला किताब - Meena Niraula
  सारंगीको तारले - Suraj Kumar Thapa
  youtube एउटा खुल्ला किताब - Meena Niraula
  youtube एउटा खुल्ला किताब - Daisy Baraili
  youtube तिमीले पनि खेलाउने - Daisy Baraili
  youtube तिम्रो जस्तो मुटु - Mani Kamal Chhetri
  youtube मेचीको वारी बसेर - Kumar Subba, Karma Yonjan
  youtube जीवनको बाटो - Dawa Gyalmo, Ramesh Gurung