Bairoad ko Batoma - Hiranya Bhojpure

बाइरोडको बाटोमा - हिरण्य भोजपुरे

Recorded live during 'Paleti with Hiranya Bhojpure - December 2006'
Original Singer: Pandav Sunuwar

मूल गायन: पाण्डव सुनुवार

Lyrics

घर मेरो, यहाँ होइन चरिकोट
चरिकोटमा, क्या राम्रो फूलको बोट
ट्याक्सी गुडाउँदै,
बाईरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै

तिम्रो घर त्यहीँ तल होइन र
तिम्ले मलाई, चिनेको छैन र
ट्याक्सी गुडाउँदै,
बाईरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै

मेरो मायाँ, छ भने तेता
पानी खाने,
निहुँ पारि आऊ यता
ट्याक्सी गुडाउँदै,
बाईरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै

सर सर मदानी सरर
पोइको घर, नजाने को छ र
ट्याक्सी गुडाउँदै,
बाईरोडको बाटोमा धुलो उडाउँदै

Transliterated

Ghar mero, yaha hoina charikot
Charikotma, kya ramro phoolko bot
Tyaksi gudaundai,
Bairodko batoma dhulo udaundai

Timro ghar tyahi tala hoina ra
Timle malai, chineko chhaina ra
Tyaksi gudaundai,
Bairodko batoma dhulo udaundai

Mero maya, chha bhane teta
Paani khane,
Nihu pari aaoo yata
Tyaksi gudaundai,
Bairodko batoma dhulo udaundai

Sar sar madani sarar
Poiko ghar, najane ko chha ra
Tyaksi gudaundai,
Bairodko batoma dhulo udaundai