Hiranya Bhojpure

हिरण्य भोजपुरे

Hiranya Bhojpure

Hiranya Bhojpure is a popular name in the Nepali music sector. Hiranya Bhojpure's musical career began from Lekali. Hiranya Bhojpure is established as a singer, musician as well as a writer in the group. Many of Hiranya's creations have come from his association with Lekali.

  youtube हर हर महादेव - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube तालवारी तालपारी निउरो - Hiranya Bhojpure
  youtube दाई त काले - Hiranya Bhojpure
  youtube झाँक्री गीत - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ / लहरा पहरा - Hiranya Bhojpure
  youtube खोलाको तीरमा - Hiranya Bhojpure
  youtube हुस्सुले छोपेको सहरमा - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  ए है है - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  त्यो माथिबाट - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  youtube रातो भाले - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  youtube झाँक्री गीत - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure, Urmila Shrestha
  youtube बस बस रे - Hiranya Bhojpure
  youtube बाइरोडको बाटोमा - Hiranya Bhojpure
  youtube ट्याम्के डाँडा - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube रातो भाले - Hiranya Bhojpure
  youtube म सानो - Hiranya Bhojpure
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ - Ganesh Rashik
  youtube हर हर महादेव - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube झाँक्री गीत - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ / लहरा पहरा - Hiranya Bhojpure
  youtube खोलाको तीरमा - Hiranya Bhojpure
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ / लहरा पहरा - Lekali Pariwar
  youtube म सानो - Meena Niraula
  youtube खोलाको तीरमा - Meena Niraula, Urmila Shrestha
  youtube काफल पाक्यो - Meena Niraula, Urmila Shrestha
  त्यो माथिबाट - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  youtube बस बस रे - Lekali Pariwar
  youtube हर हर महादेव - Lekali Pariwar
  youtube झाँक्री गीत - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure, Urmila Shrestha
  youtube ट्याम्के डाँडा - Meena Niraula, Lekali Pariwar
  youtube बस बस रे - Hiranya Bhojpure
  youtube ट्याम्के डाँडा - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube म सानो - Hiranya Bhojpure
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ - Ganesh Rashik
  youtube हर हर महादेव - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube झाँक्री गीत - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ / लहरा पहरा - Hiranya Bhojpure
  youtube खोलाको तीरमा - Hiranya Bhojpure
  youtube मलाई प्यारो लाग्छ / लहरा पहरा - Lekali Pariwar
  youtube म सानो - Meena Niraula
  youtube खोलाको तीरमा - Meena Niraula, Urmila Shrestha
  त्यो माथिबाट - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure
  youtube बस बस रे - Lekali Pariwar
  youtube हर हर महादेव - Lekali Pariwar
  youtube झाँक्री गीत - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure, Urmila Shrestha
  youtube ट्याम्के डाँडा - Meena Niraula, Lekali Pariwar
  youtube बस बस रे - Hiranya Bhojpure
  youtube ट्याम्के डाँडा - Hiranya Bhojpure, Suraj Kumar Thapa
  youtube म सानो - Hiranya Bhojpure