Dherai Samjhe Dherai Hunchha - Ganesh Rashik
धेरै सम्झे धेरै हुन्छ - गणेश राशिक
Recorded live during 'Paleti with Ganesh Rashik - August 2006'
Singer: Ganesh Rashik
Composer: Ganesh Rashik
Lyricist: Ganesh Rashik
Original Singer: Udit Narayan Jha

सङ्गीत: गणेश राशिक
मूल गायन: उदित नारायण झा
Lyrics
Nepali
Transliterated

धेरै सम्झे धेरै हुन्छ, थोरै सम्झे थोरै हुन्छ
नसम्झेमा केइ पनि छैन, तिमीलाई देको मेरो माया
धेरै सम्झे धेरै हुन्छ

पहाड होइन मेरो माया पहिरोसँगै भत्कीजाने
खोला होइन मेरो माया जताततै बगिजाने
मजस्तो छ मेरो माया
त्यसैले नै तिमीलाई दिए
नसम्झेमा केइ पनि छैन, तिमीलाई देको मेरो माया
हिरा होइन मोती होइन किन्न खोजेर पाँईदैन
मुस्कान जस्तो सस्तो छैन तिमीलाई देको मेरो माया

धेरै सम्झे धेरै हुन्छ

हिमाल होइन मेरो माया घामसँगै पग्लीजाने

ऐना होइन मेरो माया भुइमा खस्दै टुटीजाने
मजस्तो छ मेरो माया
त्यसैले नै तिमीलाई दिए
नसम्झेमा केइ पनि छैन, तिमीलाई देको मेरो माया
धेरै सम्झे धेरै हुन्छ, थोरै सम्झे थोरै हुन्छ
नसम्झेमा केइ पनि छैन, तिमीलाई देको मेरो माया

धेरै सम्झे धेरै हुन्छ