Ganesh Rashik

गणेश राशिक

Ganesh Rashik

Shubha Raajyaabhishek Padak     (2031)

Gorkha Dakshin Baahu (4th)          (2031)

Ratnashree Swarna Padak            (2044)

Birendra Aishwarya Padak            (2045)

Gaddhi Aarohan Padak                 (2053)

Naagarik Sewa Padak                   (2053)

  धेरै सम्झे धेरै हुन्छ - Ganesh Rashik
  हुस्सुले छोपेको सहरमा - Ganesh Rashik
  youtube धान राख्ने धनसार - Ganesh Rashik
  नेपालमा जन्मँदै - Ganesh Rashik
  मेरी सिम्मा - Ganesh Rashik
  नून जस्तो बिल्ने - Ganesh Rashik
  मेरो अतीतलाई - Ganesh Rashik
  कति दिन - Ganesh Rashik
  ए है - Ganesh Rashik
  youtube घरवेटी नानी - Ganesh Rashik, Benuka Rai
  साह्रै सुर्ता लाग्दैछ - Ganesh Rashik
  मर्न मन लाग्छ - Ganesh Rashik
  सम्झाउने माया - Ganesh Rashik
  ओ याङजी नाना - Ganesh Rashik
  रातो भाले - Ganesh Rashik
  मलाई प्यारो लाग्छ - Ganesh Rashik
  हिंड्दा हिंड्दै पाइतालाले - Ganesh Rashik
  समुद्र बीचको - Ganesh Rashik
  youtube मसंग एउटा - Kamala Shrestha
  धेरै सम्झे धेरै हुन्छ - Ganesh Rashik
  हुस्सुले छोपेको सहरमा - Ganesh Rashik
  नेपालमा जन्मँदै - Ganesh Rashik
  मेरो बर्कत - Robin Sharma
  भुल्न सकिन - Sunita Subba
  मेरी सिम्मा - Ganesh Rashik
  नून जस्तो बिल्ने - Ganesh Rashik
  मेरो अतीतलाई - Ganesh Rashik
  कति दिन - Ganesh Rashik
  ए है - Ganesh Rashik
  साह्रै सुर्ता लाग्दैछ - Ganesh Rashik
  मर्न मन लाग्छ - Ganesh Rashik
  सम्झाउने माया - Ganesh Rashik
  ओ याङजी नाना - Ganesh Rashik
  रातो भाले - Ganesh Rashik
  हिंड्दा हिंड्दै पाइतालाले - Ganesh Rashik
  समुद्र बीचको - Ganesh Rashik
  धेरै सम्झे धेरै हुन्छ - Ganesh Rashik
  हुस्सुले छोपेको सहरमा - Ganesh Rashik
  नेपालमा जन्मँदै - Ganesh Rashik
  मेरो बर्कत - Robin Sharma
  भुल्न सकिन - Sunita Subba
  मेरी सिम्मा - Ganesh Rashik
  नून जस्तो बिल्ने - Ganesh Rashik
  मेरो अतीतलाई - Ganesh Rashik
  कति दिन - Ganesh Rashik
  ए है - Ganesh Rashik
  साह्रै सुर्ता लाग्दैछ - Ganesh Rashik
  मर्न मन लाग्छ - Ganesh Rashik
  सम्झाउने माया - Ganesh Rashik
  ओ याङजी नाना - Ganesh Rashik
  रातो भाले - Ganesh Rashik
  हिंड्दा हिंड्दै पाइतालाले - Ganesh Rashik
  समुद्र बीचको - Ganesh Rashik