Ganesh Rashik

गणेश राशिक

Ganesh Rashik

Shubha Raajyaabhishek Padak     (2031)

Gorkha Dakshin Baahu (4th)          (2031)

Ratnashree Swarna Padak            (2044)

Birendra Aishwarya Padak            (2045)

Gaddhi Aarohan Padak                 (2053)

Naagarik Sewa Padak                   (2053)

Vocals
Composition
Lyrics
youtubeनेपालमा जन्मँदै - गणेश राशिक
youtubeमेरी सिम्मा - गणेश राशिक
youtubeसमुद्र बीचको - गणेश राशिक
youtubeनून जस्तो बिल्ने - गणेश राशिक
youtubeमेरो अतीतलाई - गणेश राशिक
youtubeहुस्सुले छोपेको सहरमा - गणेश राशिक
youtubeए है - गणेश राशिक
youtubeधान राख्ने धनसार - गणेश राशिक
youtubeघरवेटी नानी - गणेश राशिक, बेनुका राई
youtubeमसँग एउटा - गणेश राशिक
youtubeसाह्रै सुर्ता लाग्दैछ - गणेश राशिक
youtubeमर्न मन लाग्छ - गणेश राशिक
youtubeसम्झाउने माया - गणेश राशिक
youtubeओ याङ्जी नाना - गणेश राशिक
youtubeमलाई प्यारो लाग्छ - गणेश राशिक
youtubeरातो भाले - गणेश राशिक
youtubeधेरै सम्झे धेरै हुन्छ - गणेश राशिक
हिंड्दा हिंड्दै पाइतालाले - गणेश राशिक
youtubeहुस्सुले छोपेको सहरमा - गणेश राशिक, हिरण्य भोजपुरे
youtubeतिम्रो सुन्दर - गणेश राशिक, मीना निरौला
youtubeओ शून्यता - गणेश राशिक, मीना निरौला
youtubeए है है - गणेश राशिक, हिरण्य भोजपुरे
त्यो माथिबाट - गणेश राशिक, हिरण्य भोजपुरे
youtubeरातो भाले - गणेश राशिक, हिरण्य भोजपुरे
youtubeझाँक्री गीत - गणेश राशिक, हिरण्य भोजपुरे, उर्मिला श्रेष्ठ