मसंग एउटा - Kamala Shrestha

मसंग एउटा play

  मसंग एउटा
  तारा छ मायाको
  यसलाई एउटा आकाश देउ
  मसंग एउटा डुंगा छ हृदयको
  यसलाई एउटा सागर देउ
  मसंग एउटा
  तारा छ मायाको

  त्यो तारा फुल्ने छ तिम्रो ओंठमा
  मुस्कान फूल बनेर
  त्यो तारा खेल्ने छ तिम्रो काखमा
  मुटुको राम्रो खेलौना बनेर

  त्यो डुंगाले पुर्याउंछ तिमीलाई
  तिमीले देखेको सपनासम्म
  त्यो डुंगाले लैजान्छ तिमीलाई
  तिमीले गरेको कल्पनासम्म


  Masanga euta
  Tara chha mayako
  Yaslai euta aakash deu
  Masanga euta dunga chha hridayako
  Yaslai euta sagar deu
  Masanga euta
  Tara chha mayako

  Tyo tara phoolne chha timro othama
  Muskana phool banera
  Tyo tara khelne chha timro kakhama
  Mutuko ramro khelauna banera

  Tyo dungale puryaunchha timilai
  Timile dekheko sapanasamma
  Tyo dungale laijanchha timilai
  Timile gareko kalpanasamma

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications