रात गहिरिंदै जान्छ - Dawa Gyalmo

रात गहिरिंदै जान्छ play

  रात गहिरिँदै जान्छ,
  कल्पनाको सागरमा माया धेरै हुन्छ

  जूनले पनि उज्यालो दिन्छ घामले पनि गर्मी दिन्छ
  माया गर्ने धेरै हुन्छन् प्रिती साँच्ने एउटै हुन्छ
  रात गहिरिँदै जान्छ,
  कल्पनाको सागरमा माया धेरै हुन्छ

  उसले पनि मलाई भन्थे तिम्रो माया साँचेको छु
  माया धेरै राखेको छु फोस्रो माया होइन यो
  रात गहिरिँदै जान्छ,
  कल्पनाको सागरमा माया धेरै हुन्छ
  रात गहिरिँदै जान्छ


  Raat gahirindai janchha,
  Kalpanako sagarma maya dherai hunchha

  Junale pani ujyalo dinchha ghamle pani garmi dinchha
  Maya garne dherai hunchhan priti sanchne eutai hunchha
  Raat gahirindai janchha,
  Kalpanako sagarma maya dherai hunchha

  Usale pani malai bhanthe timro maya sancheko chhu
  Maya dherai rakheko chhu phosro maya hoina yo
  Raat gahirindai janchha,
  Kalpanako sagarma maya dherai hunchha
  Raat gahirindai janchha

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications