Dawa Gyalmo

दावा ग्याल्मो

Dawa Gyalmo
Browse and listen to the songs by Dawa Gyalmo performed in Paleti Series.
Vocals
Composition
youtubeशहर भित्र केको हल्ला - दावा ग्याल्मो
youtubeआँखाभित्र - दावा ग्याल्मो
youtubeमलाई आफ्नै धुनमा - दावा ग्याल्मो
youtubeअमृत भनी - दावा ग्याल्मो
youtubeआँखा रोए - दावा ग्याल्मो
youtubeगिताङ्गे दाइ - दावा ग्याल्मो
youtubeहेरुँ भन्छु - दावा ग्याल्मो
youtubeकिन किन उदास - दावा ग्याल्मो
youtubeमायालुले सम्झे कि - दावा ग्याल्मो
youtubeरात गहिरिंदै जान्छ - दावा ग्याल्मो
youtubeफूलको डाली डाली - दावा ग्याल्मो
youtubeमलाई रुखो - दावा ग्याल्मो
youtubeसय र पत्री - दावा ग्याल्मो
youtubeकति बात सहेँ - दावा ग्याल्मो
youtubeमलाई लाउन मन लाग्यो - दावा ग्याल्मो
youtubeजीवनको बाटो - दावा ग्याल्मो, रमेश गुरुङ
youtubeशुभकामना - दावा ग्याल्मो
youtubeमायालुले सम्झे कि - दावा ग्याल्मो
फूलको डाली डाली - दावा ग्याल्मो
मायालुले सम्झे कि - दावा ग्याल्मो, डेजी बराइली