जलेर खरानी भई जान्छ - Pema Lama

जलेर खरानी भई जान्छ play

  जलेर खरानी भई जान्छ, जोगीले लाएको त्यो धुनी
  धुनीको खरानी जस्तै हो मनुखेको यो जुनी

  फूल फुले जस्तै फुलेर जोबन बिताउँ हाँसेर
  मायापिरती साटेर, मनाउँ खुसी नाचेर
  ल है नाना लौ आङा हातहात कुमकुम दॉजेर
  ताधिङ लाऊ ना धिङ लाऊ
  स्याउस्याउलाले ट्यापट्याप लाऊ... ज्यो ज्यो

  रणमा परेको लाहुरे फर्केर आउँछ आउँदैन
  मरेपछि मान्छेले यो चोला पाउँछ पाउँदैन
  ल है च्याङ्बा लौ थेवा बारुले कम्मर भाँचेर
  ताधिङ लाऊ ना धिङ लाऊ
  स्याउस्याउलाले हुरहुर लाऊ... आस्याङ


  Jalera kharani bhai janchha, jogile laeko tyo dhuni
  Dhuniko kharani jastai ho manukheko yo juni

  Phool phule jastai phulera jobana bitau hansera
  Mayapirati satera, manau khusi nachera
  La hai nana lau aana hatahat kumakum daॉjera
  Tadhing laoo na dhing laoo
  Syausyaulale tyapatyap laoo... Jyo jyo

  Ranma pareko lahure pharkera aaunchha aaundaina
  Marepachhi manchhele yo chola paunchha paundaina
  La hai chyanba lau thewa barule kammar bhanchera
  Tadhing laoo na dhing laoo
  Syausyaulale hurahur laoo... Aasyang

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications