Kholako Tirma - Meena Niraula, Urmila Shrestha
खोलाको तीरमा - मीना निरौला, उर्मिला श्रेष्ठ
Recorded live during 'Paleti with Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure and Urmila Shrestha: Paleti with Lekali - August 2019'
Lyrics
Nepali
Transliterated

खोलाको तीर नाँचेर हिंड्छ, त्यो सानो जुरेली
त्यो सानो जुरेली
मसँगसँगै गाएर हिंड्छ, यो मेरो मुरली
यो मेरो मुरली

यो मीठो गीत यो मेरो प्रीत
भनी दे मुरली मेरो मायालाई
प्रीतले ल्याएको आँखाको शीत
भनी दे मुरली मेरो मायालाई

भर्खरै झुल्केको लाली जोवन
भनी दे मुरली मेरो मायालाई
मायाले छाएको मायालु मन
भनी दे मुरली मेरो मायालाई