Recorded live during 'Paleti with Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure and Urmila Shrestha: Paleti with Lekali - August 2019'

Lyrics

रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
सुत्केरीलाई ख्वाएँ
सुत्केरीको नाम गरी
टाउको मैले खाएँ
ए होइन मैले ढाँटेको
सत्य सत्य धरोधर्म
झुटो कुरो छैन बोलेको

पोहोर साल छोरो पाई
हाँडीभन्दा कालो
यसपालाको छोरो चैने
हाकिम हुने पालो
अर्को साल छोरो पढे
लाहुर पठाइ दिउँला
राम्री छोरी पाई भने
ज्वाइँका घर दिउँला
कुखुरी काँ
कुखुरी काँ
रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
सुत्केरीलाई ख्वाएँ
सुत्केरीको नाम गरी
टाउको मैले खाएँ
ए होइन मैले ढाँटेको
सत्य सत्य धरोधर्म
झुटो कुरो छैन बोलेको
कुखुरी काँ
कुखुरी काँ

छाराछोरी ठूला होलान्
ठूलै भाग्य खोज्लान्
समयमै मिल्दो जोडी
आफैँले नै रोज्लान्
गाउँले राखी सबै भाइको
अंश गरी दिउँला
बूढाबूढी कुम्लो बोकी
तीर्थ हिंडिदिउँला
कुखुरी काँ
कुखुरी काँ
रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
सुत्केरीलाई ख्वाएँ
सुत्केरीको नाम गरी
टाउको मैले खाएँ
ए होइन मैले ढाँटेको
सत्य सत्य धरोधर्म
झुटो कुरो छैन बोलेको
कुखुरी काँ
कुखुरी काँ

Transliterated

Rato bhale kwane kwane
Sutkerilai khwae
Sutkeriko naam gari
Tauko maile khae
E hoina maile dhanteko
Satya satya dharodharma
Jhuto kuro chhaina boleko

Pohor sal chhoro pai
Handibhanda kalo
Yasapalako chhoro chaine
Hakim hune palo
Arko sal chhoro padhe
Lahur pathai diunla
Ramri chhori pai bhane
Jwaika ghar diunla
Kukhuri ka
Kukhuri ka
Rato bhale kwane kwane
Sutkerilai khwae
Sutkeriko naam gari
Tauko maile khae
E hoina maile dhanteko
Satya satya dharodharma
Jhuto kuro chhaina boleko
Kukhuri ka
Kukhuri ka

Chharachhori thula holan
Thulai bhagya khojlan
Samayamai mildo jodi
Aaphaile nai rojlan
Gaaunle rakhi sabai bhaiko
Ansha gari diunla
Budhabudhi kumlo boki
Tirtha hindidiunla
Kukhuri ka
Kukhuri ka
Rato bhale kwane kwane
Sutkerilai khwae
Sutkeriko naam gari
Tauko maile khae
E hoina maile dhanteko
Satya satya dharodharma
Jhuto kuro chhaina boleko
Kukhuri ka
Kukhuri ka