रातो भाले - Ganesh Rashik, Hiranya Bhojpure

रातो भाले play

  रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
  सुत्केरीलाई ख्वाएँ
  सुत्केरीको नाम गरी
  टाउको मैले खाएँ
  ए होइन मैले ढाँटेको
  सत्य सत्य धरोधर्म
  झुटो कुरो छैन बोलेको

  पोहोर साल छोरो पाई
  हाँडीभन्दा कालो
  यसपालाको छोरो चैने
  हाकिम हुने पालो
  अर्को साल छोरो पढे
  लाहुर पठाइ दिउँला
  राम्री छोरी पाई भने
  ज्वाइँका घर दिउँला
  कुखुरी काँ
  कुखुरी काँ
  रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
  सुत्केरीलाई ख्वाएँ
  सुत्केरीको नाम गरी
  टाउको मैले खाएँ
  ए होइन मैले ढाँटेको
  सत्य सत्य धरोधर्म
  झुटो कुरो छैन बोलेको
  कुखुरी काँ
  कुखुरी काँ

  छाराछोरी ठूला होलान्
  ठूलै भाग्य खोज्लान्
  समयमै मिल्दो जोडी
  आफैँले नै रोज्लान्
  गाउँले राखी सबै भाइको
  अंश गरी दिउँला
  बूढाबूढी कुम्लो बोकी
  तीर्थ हिंडिदिउँला
  कुखुरी काँ
  कुखुरी काँ
  रातो भाले क्वाँएँ क्वाँएँ
  सुत्केरीलाई ख्वाएँ
  सुत्केरीको नाम गरी
  टाउको मैले खाएँ
  ए होइन मैले ढाँटेको
  सत्य सत्य धरोधर्म
  झुटो कुरो छैन बोलेको
  कुखुरी काँ
  कुखुरी काँ


  Rato bhale kwane kwane
  Sutkerilai khwae
  Sutkeriko naam gari
  Tauko maile khae
  E hoina maile dhanteko
  Satya satya dharodharma
  Jhuto kuro chhaina boleko

  Pohor sal chhoro pai
  Handibhanda kalo
  Yasapalako chhoro chaine
  Hakim hune palo
  Arko sal chhoro padhe
  Lahur pathai diunla
  Ramri chhori pai bhane
  Jwaika ghar diunla
  Kukhuri ka
  Kukhuri ka
  Rato bhale kwane kwane
  Sutkerilai khwae
  Sutkeriko naam gari
  Tauko maile khae
  E hoina maile dhanteko
  Satya satya dharodharma
  Jhuto kuro chhaina boleko
  Kukhuri ka
  Kukhuri ka

  Chharachhori thula holan
  Thulai bhagya khojlan
  Samayamai mildo jodi
  Aaphaile nai rojlan
  Gaaunle rakhi sabai bhaiko
  Ansha gari diunla
  Budhabudhi kumlo boki
  Tirtha hindidiunla
  Kukhuri ka
  Kukhuri ka
  Rato bhale kwane kwane
  Sutkerilai khwae
  Sutkeriko naam gari
  Tauko maile khae
  E hoina maile dhanteko
  Satya satya dharodharma
  Jhuto kuro chhaina boleko
  Kukhuri ka
  Kukhuri ka

  Paleti is a micro event series dedicated to Nepali Adhunik Sangeet. As of now, Paleti has already received blessings and participations of over 50 senior artists.

  Managed and Produced by

  logo

  Subscribe to Event Notifications