Lyrics
Nepali
Transliterated
Translated

केटी–    मिठो मिठो तिम्रो साथ मिठो
        तिम्रो बात मिठो हो मायालु
केटा–   त्यो आँखाको वासनाको 
        अझै मात मिठो मायालु

केटा –   फुकाउ रेश्मी मायाको डोरी
केटी –   हत्केलाको कुनाबाट चोरी चोरी   
केटा –   नहेर तिमी अझ मलाई त्यसरी
        उडाईलगोस् बतासले त्यो पछयौरी

केटी –   मिठो मिठो तिम्रो साथ मिठो
        तिम्रो बात मिठो हो मायालु

केटी–    ओठ भरी तिम्रो लाली लाली दिइ
केटा–    मुटु भरी सँचेको त्यो हाम्रो प्रित
केटी–    तिम्रो मेरो सुर संगीत
        तिमीलाई नै रोजे मैले मेरो जिवन मित