Shanti Thatal

शान्ति ठटाल

Shanti Thatal
  सम्हालेर राख - Shanti Thatal
  उडी जाऊँ भने - Shanti Thatal
  बिरानाहरुका सभामा - Shanti Thatal
  मेरो दुखी मन - Shanti Thatal
  तिर्सना छल्किन्छ - Shanti Thatal
  आकाश झुक्यो - Shanti Thatal
  म दूर भएर - Shanti Thatal
  यो जिन्दगीको - Shanti Thatal
  youtube आँधी हुरी - Shanti Thatal
  youtube ए फूल - Shanti Thatal
  youtube जहिले तिमी आऊ - Shanti Thatal
  youtube म अचानक - Shanti Thatal
  youtube नयाँ नयाँ घामको - Shanti Thatal
  youtube ऊ पनि त - Shanti Thatal
  youtube रुने बानी - Shanti Thatal
  youtube तारा खस्यो नि - Shanti Thatal
  youtube सम्हालेर राख - Shanti Thatal
  youtube उडी जाऊँ भने - Shanti Thatal
  youtube मेरो दुखी मन - Shanti Thatal
  youtube आकाश झुक्यो - Shanti Thatal
  youtube म दूर भएर - Shanti Thatal
  youtube यो जिन्दगीको - Shanti Thatal
  उडी जाऊँ भने - Shanti Thatal
  youtube मायालुले सम्झे कि - Dawa Gyalmo
  बिरानाहरुका सभामा - Shanti Thatal
  youtube हार लगाई - Pema Lama
  मिठो मिठो - Sangita Pradhan, Suraj Kumar Thapa
  तिर्सना छल्किन्छ - Shanti Thatal
  youtube मायालुले सम्झे कि - Dawa Gyalmo
  मायालुले सम्झे कि - Dawa Gyalmo, Daisy Baraili
  youtube उडी जाऊँ भने - Meena Niraula
  youtube जिन्दगीको हरेक - Kumar Subba
  आकाशमा एक्लो तारा - Meena Niraula
  youtube मायालुले सम्झे कि - Daisy Baraili, Bimochana Lomjel
  youtube आँधी हुरी - Shanti Thatal
  youtube म अचानक - Shanti Thatal
  youtube नयाँ नयाँ घामको - Shanti Thatal
  youtube तारा खस्यो नि - Shanti Thatal
  youtube उडी जाऊँ भने - Shanti Thatal