M.P. Gurung

एम.पी. गुरुङ

M.P. Gurung
  बजाई प्रेमको बन्सी - M.P. Gurung
  youtube म प्रीति लाउनलाई आएँ - M.P. Gurung
  मेरो उजाडिएको जीवन - M.P. Gurung
  पीरति मेरो - M.P. Gurung
  youtube जाउँ जाउँ लाग्छ - M.P. Gurung
  बादल उठ्यो - M.P. Gurung
  बैँशालु रहरको - M.P. Gurung
  अस्ति भेट - M.P. Gurung
  केको चोइटा - M.P. Gurung
  इन्क्लाब जिन्दावाद - M.P. Gurung
  मेरो जोवन - M.P. Gurung
  पारी पुग्न पाए - M.P. Gurung
  youtube नबोलाउ मलाई - M.P. Gurung
  youtube छोड्यौ तिमीले - M.P. Gurung
  पानी पर्‍यो - M.P. Gurung
  मैले तिम्रो - M.P. Gurung