Shantanu Kumar Limbu

शान्तनु कुमार लिम्बु

Shantanu Kumar Limbu
Browse and listen to the songs by Shantanu Kumar Limbu performed in Paleti Series.
Vocals
Composition
Lyrics
youtubeत्यो सुन्दर सुन्दर - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeत्रिवेणी मेलामा - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeढली गयो साँझ - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeतिमीलाई रोजेको - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeरिमीझिमी रिमीझिमी - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeफूलको तरेली - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeफूल फुल्यो मैच्याङ - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeनोखिदरा - शान्तनु कुमार लिम्बु, मीना निरौला
youtubeमंसीरको झुल्के घाम - शान्तनु कुमार लिम्बु, मीना निरौला
youtubeमादल गम्कियो - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeझ्यालमा एक्लै - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeबिर्सेको भए पुरानो कुरा - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeबिहु तो लिलोय - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeबादल अंगालेर - शान्तनु कुमार लिम्बु
youtubeआँखा छोपी नरोऊ - शान्तनु कुमार लिम्बु