Laxmi Prasad Devkota

महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा

Laxmi Prasad Devkota
Browse and listen to the songs by Laxmi Prasad Devkota performed in Paleti Series.
Lyrics
youtubeमैले भनेँ - Phatteman
youtubeभो है तिमी न आऊ - Phatteman
youtubeकिन मलाई - Phatteman
youtubeमलाई लाउन मन लाग्यो - Dawa Gyalmo
youtubeकुन मन्दिरमा जान्छौ - Robin Sharma
youtubeजिन्दगीको मौसम - Meena Niraula
youtubeअप्सराको रुप हाम्रो (धान) - Meena Niraula
कुन मन्दिरमा जान्छौ - Suraj Kumar Thapa
फूल फूल फूल रे - Angela Singh Shrestha
मलाई लाउन मन लाग्यो - Angela Singh Shrestha
मैले भनेँ खै त मलाई - Suraj Kumar Thapa
भो है तिमी न आऊ - Meena Niraula
कलिलो राम्रो - Meena Niraula
जिन्दगीको मौसम - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
सागारभरि छाती चिरी - Suraj Kumar Thapa
हिमाल चुली - Suraj Kumar Thapa
किन मलाई - Angela Singh Shrestha
ईश्वर तैँले रचेर फेरि - Meena Niraula, Suraj Kumar Thapa
अप्सराको रुप हाम्रो (धान) - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
झमझम परेली - Suraj Kumar Thapa, Angela Singh Shrestha
फूल फूल फूल रे - Meena Niraula
मलाई लाउन मन - Angela Singh Shrestha
मैले भनेँ - Suraj Kumar Thapa
भो है तिमी - Meena Niraula
हिमालचुली बिहान - Suraj Kumar Thapa
किन मलाई - Angela Singh Shrestha
ईश्वर तैँले - Meena Niraula, Suraj Kumar Thapa
अप्सराको रुप - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
एक सुन्दरी वेश्या प्रति - Bhushita Vasistha
मेनका गमन - Bhushita Vasistha
शाकुन्तल (महाकाव्य) - Bhushita Vasistha