Laxmi Prasad Devkota

महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा

Laxmi Prasad Devkota
  youtube मैले भनेँ - Phatteman
  youtube भो है तिमी न आऊ - Phatteman
  youtube किन मलाई - Phatteman
  youtube मलाई लाउन मन लाग्यो - Dawa Gyalmo
  youtube कुन मन्दिरमा जान्छौ - Robin Sharma
  youtube जिन्दगीको मौसम - Meena Niraula
  youtube अप्सराको रुप हाम्रो (धान) - Meena Niraula
  कुन मन्दिरमा जान्छौ - Suraj Kumar Thapa
  फूल फूल फूल रे - Angela Singh Shrestha
  मलाई लाउन मन लाग्यो - Angela Singh Shrestha
  मैले भनेँ खै त मलाई - Suraj Kumar Thapa
  भो है तिमी न आऊ - Meena Niraula
  कलिलो राम्रो - Meena Niraula
  जिन्दगीको मौसम - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
  सागारभरि छाती चिरी - Suraj Kumar Thapa
  हिमाल चुली - Suraj Kumar Thapa
  किन मलाई - Angela Singh Shrestha
  ईश्वर तैँले रचेर फेरि - Meena Niraula, Suraj Kumar Thapa
  अप्सराको रुप हाम्रो (धान) - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
  झमझम परेली - Suraj Kumar Thapa, Angela Singh Shrestha
  फूल फूल फूल रे - Meena Niraula
  मलाई लाउन मन - Angela Singh Shrestha
  मैले भनेँ - Suraj Kumar Thapa
  भो है तिमी - Meena Niraula
  हिमालचुली बिहान - Suraj Kumar Thapa
  किन मलाई - Angela Singh Shrestha
  ईश्वर तैँले - Meena Niraula, Suraj Kumar Thapa
  अप्सराको रुप - Meena Niraula, Angela Singh Shrestha
  एक सुन्दरी वेश्या प्रति - Bhushita Vasistha
  मेनका गमन - Bhushita Vasistha
  शाकुन्तल (महाकाव्य) - Bhushita Vasistha