Bhim Birag

भिम विराग

Bhim Birag

Won Prabal Gorkha Dakshin Bahu (4th class) -  2027 BS, Chinnalata Award - 2043 BS, Nepal Rastriya Prativa Award - 2056 BS

Died at Patan hospital during treatment.

  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  youtube कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  youtube फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  youtube पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  youtube के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  youtube माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  youtube आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  youtube बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  youtube गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  youtube मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  youtube तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  youtube जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  youtube दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  youtube नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag
  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  youtube कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  youtube फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  youtube पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  youtube के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  youtube माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  youtube गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  youtube आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  youtube बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  youtube गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  youtube मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  youtube तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  youtube जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  youtube दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  youtube नबोलाऊ कसैलाई - Aavaas
  नबोलाऊ कसैलाई - Aavaas
  youtube नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag
  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  youtube कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  youtube फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  youtube पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  youtube के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  youtube माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  youtube गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  youtube आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  youtube बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  youtube गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  youtube मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  youtube तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  youtube जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  youtube दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  youtube नबोलाऊ कसैलाई - Aavaas
  नबोलाऊ कसैलाई - Aavaas
  youtube नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag
  youtube कसरी म भुलेँ-२ - CK Rasaili, Meena Niraula