Bhim Birag

भिम विराग

Bhim Birag

Won Prabal Gorkha Dakshin Bahu (4th class) -  2027 BS, Chinnalata Award - 2043 BS, Nepal Rastriya Prativa Award - 2056 BS

Died at Patan hospital during treatment.

  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag
  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  नबोलाउ कसैलाई - Aavaas
  गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  नबोलाउ कसैलाई - Aavaas
  नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag
  youtube तिमीले पनि म जस्तै - Bhim Birag
  कसरी म भुलेँ - Bhim Birag
  फूलै फूल मात्र पनि - Bhim Birag
  पाउ कहाँ बिसाऊँ - Bhim Birag
  youtube मागेर पाइन्न माया - Bhim Birag
  के भनुँ कस्तो - Bhim Birag
  माया दिनु गाह्रो छ - Bhim Birag
  youtube आजभोलि हरेक साँझ - Bhim Birag
  आफू रोएर अरुलाई - Bhim Birag
  बुट्टे रुमालमा - Bhim Birag
  गलत मोडमा जब - Bhim Birag
  मेरो सपनाभरि - Bhim Birag
  तिम्रो मेरो जिन्दगानी - Bhim Birag
  जिन्दगी दियौ तिमीले - Bhim Birag
  दुखेको मुटुलाई - Bhim Birag
  नबोलाउ कसैलाई - Aavaas
  गलत मोडमा जब - Premdhoj Pradhan
  नबोलाउ कसैलाई - Aavaas
  नबोलाऊ कसैलाई - Bhim Birag