Manjul

मंजुल

Manjul
  youtube संघर्ष हो जीवन - Manjul
  youtube आज मेरो आँगनमा - Manjul
  youtube तिम्रो हाम्रो पिरती - Manjul
  youtube गाउँ गाउँबाट उठ - Manjul
  youtube कार्यशील जिन्दगी - Manjul
  youtube हाम्रो बस्तीमा जस्तै यो - Manjul
  youtube सात कक्षाको सानो भाइले - Manjul
  youtube ड्राइभर दाइ - Manjul
  youtube सारङ्गीको तार रेटी - Manjul
  youtube छैनन् आँखा - Manjul
  youtube बाबाले भन्थे - Manjul
  youtube हे बरै - Manjul
  youtube कोही त भने जहाजमा - Manjul
  youtube गाई त बाँध्यो - Manjul
  youtube डाँडा काटी गयौ - Manjul
  youtube डुल्दै आयो गाइनेदाजु - Manjul
  youtube इन्द्रेनीको गलबन्दी - Manjul
  मेरो भोजपुर - Manjul
  youtube कार्यशील जिन्दगी - Manjul, Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube डुल्दै आयो गाइनेदाजु - Manjul, Aavaas, Yogendra Upadhyay
  youtube गाई त बाँध्यो - Manjul, Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube कोही त भने जहाजमा - Manjul, Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  मेरो सानो मुरलीमा - Kumar Subba
  youtube मर्छु र म डुंगा बन्छु - Phatteman
  youtube चिरबिर गर्ने - Sunita Subba
  youtube कार्यशील जिन्दगी - Manjul
  youtube सात कक्षाको सानो भाइले - Manjul
  youtube ड्राइभर दाइ - Manjul
  youtube सारङ्गीको तार रेटी - Manjul
  youtube छैनन् आँखा - Manjul
  youtube बाबाले भन्थे - Manjul
  youtube कोही त भने जहाजमा - Manjul
  youtube डुल्दै आयो गाइनेदाजु - Manjul
  youtube इन्द्रेनीको गलबन्दी - Manjul
  youtube हेर्दा हेर्दै थाके आँखा - Sunita Subba
  youtube कुर्नु कुरी सकेपछि - Phatteman
  youtube एकान्तमा फूल - Sangita Pradhan
  youtube आज राति सपनामा - Meena Niraula
  youtube मेरो सानो मुरलीमा - Meena Niraula
  मेरो भोजपुर - Manjul
  youtube चिरबिर गर्ने - Meena Niraula
  youtube कार्यशील जिन्दगी - Aavaas
  youtube कार्यशील जिन्दगी - Manjul, Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube भोकै मर्ने - Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube डुल्दै आयो गाइनेदाजु - Manjul, Aavaas, Yogendra Upadhyay
  youtube मेरो सानो मुरलीमा - Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube मर्छु र म डुंगा बन्छु - Meena Niraula
  youtube कोही त भने जहाजमा - Manjul, Aavaas, Meena Niraula, Yogendra Upadhyay
  youtube नौ डाँडा पारि - Suraj Kumar Thapa
  youtube आज राति सपनामा - Aavaas
  youtube कोशी छेऊ - Meena Niraula