Manjul

मंजुल

Manjul
Browse and listen to the songs by Manjul performed in Paleti Series.
Vocals
Composition
Lyrics
youtubeसंघर्ष हो जीवन - मंजुल
youtubeआज मेरो आँगनमा - मंजुल
youtubeतिम्रो हाम्रो पिरती - मंजुल
youtubeगाउँ गाउँबाट उठ - मंजुल
youtubeकार्यशील जिन्दगी - मंजुल
youtubeहाम्रो बस्तीमा जस्तै यो - मंजुल
youtubeसात कक्षाको सानो भाइले - मंजुल
youtubeड्राइभर दाइ - मंजुल
youtubeसारङ्गीको तार रेटी - मंजुल
youtubeछैनन् आँखा - मंजुल
youtubeबाबाले भन्थे - मंजुल
youtubeहे बरै - मंजुल
youtubeकोही त भने जहाजमा - मंजुल
youtubeगाई त बाँध्यो - मंजुल
youtubeडाँडा काटी गयौ - मंजुल
youtubeडुल्दै आयो गाइनेदाजु - मंजुल
youtubeइन्द्रेनीको गलबन्दी - मंजुल
मेरो भोजपुर - मंजुल
youtubeकार्यशील जिन्दगी - मंजुल, आभास, मीना निरौला, योगेन्द्र उपाध्याय
youtubeडुल्दै आयो गाइनेदाजु - मंजुल, आभास, योगेन्द्र उपाध्याय
youtubeगाई त बाँध्यो - मंजुल, आभास, मीना निरौला, योगेन्द्र उपाध्याय
youtubeकोही त भने जहाजमा - मंजुल, आभास, मीना निरौला, योगेन्द्र उपाध्याय