Premdhoj Pradhan

प्रेमध्वज प्रधान

Premdhoj Pradhan

Premdhoj's first recorded song is "Maya Namara Mayalu".

Grandfather: Uttar Dhoj Pradhan
Father: Ratna Dhoj Pradhan
Mother: Pran Devi Pradhan

1.    Received best Professional Singer Award from His Majesty King Mahendra Bir Bikram Shah Deva for the participation in Chaitra 20, 2021 B.S.

 

2.    Gorkha Dakshin Bahu Chautha

 

3.    Bikhyat Trisathi Patta

 

4.    Received best Playback Singer Award among the films produced from 2035 to 2045 B.S.

 

5.    Received Chhinnalata Puraskar in 2047 B.S.

 

6.    Received Bhupal Man Singh Karki Puraskar in 2058 B.S.

 

7.    Received 'Narayan Gopal Sangeet Summan' from Lunkaran-Ganga CSKM, November 2002

 

8.    Received Sor- Samrat Esmriti Samman from Narayan Gopal Sangeet Kosh B.S.2064

 

9.    Received Gayak Puspa Nepali Esmriti Samman 2062 B.S

 

10.  Received Natikaji Bishes Sangeet Samman. Presented by Natikaji Esmriti samaj. 2066 B.S.

 

Vocals
Composition
youtubeमाया नमार मायालु - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeगोरेटो त्यो गाउँको - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमेरो आँखामा - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमाया नमार मायालु - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeगोरेटो त्यो गाउँको - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमेरो आँखामा - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeफूलको बयानमा - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeगलत मोडमा जब - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeपारीदेखि जूनकिरीले - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeपर लैजाऊ फूलहरू - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeफूलको बयानमा - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeगलत मोडमा जब - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeपारीदेखि जूनकिरीले - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeपर लैजाऊ फूलहरू - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeनमान लाज - प्रेमध्वज प्रधान, एन्जला सिंह श्रेष्ठ
youtubeहाँस्ने रहरहरू - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeतारा मात्र होइन तिमीलाई - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमखमली घामको - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeतारा खसेछ - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमलमली घुम्टो - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeघुम्तीमा नआऊ है - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeदेउरालीमा बतास चल्यो - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeव छु गल्लि - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeतारा मात्र होइन तिमीलाई - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeनमान लाज - प्रेमध्वज प्रधान, संगीता प्रधान
youtubeहाँस्ने रहरहरू - प्रेमध्वज प्रधान
मायाको चिनो - प्रेमध्वज प्रधान, तारा देवी
youtubeरात यति चाँडै नजाऊ - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeतारा खसेछ - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeमलमली घुम्टो - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeघुम्तीमा नआऊ है - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeदेउरालीमा बतास चल्यो - प्रेमध्वज प्रधान
youtubeयो नानीको शिरैमा - प्रेमध्वज प्रधान
राजामाति - प्रेमध्वज प्रधान